I.O.O.F.
Wpisał: Administrator   
Cele I.O.O.F.:

Początkowo głównym celem Stowarzyszenia była pomoc materialna potrzebującym członkom, odwiedzanie chorych, grzebanie umarłych. (co miało to ogromne znaczenie w czasie częstych pomorów), pomaganie uciśnionym oraz wspieranie wdów i sierot. Stopniowo cele materialne zeszły na plan dalszy i stały się środkami dla doskonalenia osobowości członków IOOF.

Dewizą Stowarzyszenia jest: Przyjaźń, Miłość, Prawda. Jego członkowie winni wierzyć w najwyższą istotę, stworzyciela i organizatora wszechświata oraz braterstwo ludzi. Stowarzyszenie propaguje wolność myśli i sumienia, zwalczanie przesądów, zabobonów, zazdrości i zawiści. Propaguje doskonalenie siebie poprzez sprawiedliwe działanie, okazywanie cierpliwości oraz ludzkiej miłości.

Stowarzyszenie nie zajmuje się religiami ani polityką.

Założenia I.O.O.F w Polsce:

Stowarzyszenie w swoim działaniu kontynuuje tradycje, działalność i obyczaje Stowarzyszenia "ODD FELLOWS" działające w przeszłości na obszarze obecnego Państwa Polskiego.

Wykonując zadania statutowe Stowarzyszenia współpracuje z organizacjami "Independent Order of Odd Fellows" (IOOF) w innych krajach, współdziałanie swoje koordynując zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Bratniej Pomocy "ODD FELLOWS" w Królestwie Szwecji.

Cele Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest:
- krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaxni, miłości i prawdzie,
- inspirowanie i realizowanie działań charytatywnych,
- tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.

Stowarzyszenie nie zajmuje się działalnością polityczną ani religijną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- odwiedzanie chorych i świadczenia na rzecz służby zdrowia,
- wspieranie ubogich,
- opiekowanie się sierotami,
- współdziałanie z władzami samorzadowymi i administracja państwowąoraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia,
- inicjowanie i organizowanie własnej działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutowa Stowarzyszenia,
- prowadzenie funduszu pomocy koleeńskiej,
- zawieranie umów i wchodzenie w spółki prawa handlowego, zakładanie fundacji oraz bycie członkiem innych fundacji, dochody z tej działalności przeznaczone bedą na działalność statutową.